| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс „Моята Европас Коледна Картичка“

Национален Европас център България 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
„Моята Европас Коледна Картичка“

PostEuropassCard

  Допустими участници

Ако сте между 5 и 19 годишна възраст и искате да спечелите страхотни награди,
участвайте в нашия конкурс за изработване на креативна коледна картичка с „участието“ на Европас.

Имате възможност да участвате в една от следните категории:

Категория предучилищна възраст (3-та и 4-та група):
Категория 1-ви – 4-ти клас
Категория 5-ти – 8-ми клас
Категория 9-ти – 12-ти клас


За да участвате в конкурса, трябва да:

Изработите една ръчно направена картичка на коледна тематика като задължителен елемент от картичката следва да бъде изображение (лого, визуализация) или текстово послание, или и двете заедно, свързано с дейност Европас.

ИЛИ

Изработите една дигитално направена картичка на коледна тематика, като задължителен елемент от картичката следва да бъде изображение (лого, визуализация) или текстово послание, или и двете заедно, свързано с дейност Европас.

Можете да използвате свободно достъпни ресурси в интернет, както и от платформата www.Europass.eu , които да са Ви от полза при изработването на коледната картичка.


Цялата информация за конкурса: