| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс за създаване проект-концепция за емблема на отделните специалности в гимназията, както и за училищния парламент

“Конкурс за  създаване проект-концепция за емблема на отделните специалности в гимназията, както и за училищния парламент.“

Запазеният знак, да бъде авторски, следва да бъде максимално опростен и стилизиран, без излишни елементи и детайли. Образът, трябва да символизира дейността, която изобразява, без да бъде необходимо наличието на придружаващ текст. Да бъде изработен както в черно-бял вариант, така и в цветен, като гамата да не надвишава три цвята. Проектите, могат да бъдат изпълнени на ръка или в дигитален вариант.

Всеки участник има право да представи неограничен брой проекти за избрано или за всяко от направленията както следва:

• Строителство и архитектура
• Парково строителство
• Водно строителство
• Транспортно строителство
• Геодезия
• Брокер недвижими имоти
• Училищен парламент

Проектите се изпращат на:
depokultura@sgcag.info
Краен срок: 08.05.2022г.

С авторите на избраните проекти, следва да бъдат проведени консултации с цел доразвиване на идеите, в случай че е необходимо, както и техническо подготвяне на изображенията с цел по-нататъшно възпроизвеждане.

Комисията запазва правото да избере повече от един участник за първо място или нито един в случай липса на подходяща идея за представителна визия.