| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс за създаване на училищни химни

„Музикаутор“ отправя покана за участие в конкурс за създаване на училищен химн,
който ще се проведе в рамките на второто издание на инициативата
„Светилник“ 2022/2023 – „Към светли бъднини вървим!“

  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА

„Светилник“ е инициатива за създаване и популяризиране на училищни химни, организирана от сдружението на автори и музикални издатели за управление на авторски права “Музикаутор”.

  МИСИЯ

Ние вярваме, че моделите на възпитание днес формират обществото, в което ще живеем утре.
Мисията на „Светилник“ е да предложи модел, основан на музика, творчество, взаимодействие, отговорност и разбиране на ценностите, които изграждат и ни свързват в една хармонична общност. Така ще имаме увереност, че създаваме среда, в която децата ни ще се реализират като пълноценни членове на обществото и ще сътворят нашето по-добро утре.*

Процесът по реализация на химните изисква време, ресурси и усилия от редица участници – творчески екипи, ангажирани в създаването на музиката, текстовете и аранжимента на химните, училищата и техните ученици, които участват в изпълнението, вокални състави, подпомагащи процеса, студиа, в които се реализират звукозаписите, екипи от режисьори, сценаристи, оператори, които създават клипове към химните, както и всички партньори, с които заедно осъществяваме и популяризираме инициативата.

*Инициативата има строго специфична цел и мисия и няма отношение към политически процеси и субекти. 


  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Училището да няма собствен химн
► Училището да бъде общинско/държавно и на територията на България
► Училището трябва да осигури участието на ученици и/или изпълнители в звукозаписа, концерта и видеоклипа към химна


 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Музикаутор покана


Документите се подават по електронен път:
Имейл: svetilnik@musicautor.org
Телефон: 0888 462243,  0883 339600
Лица за контакт: Кристина Стоянова; Мила Коралиева


  ВАЖНО!

Резултатите ще бъдат обявени на официалната интернет страница на Музикаутор: www.musicautor.org.

  КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 25 октомври 2022 г.
Заявления, получени след него, няма да бъдат разглеждани.