| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс за рисунка: „Композирай Пречиствателна станция“

 Тема и условия на конкурса:

Темата на конкурса е „КОМПОЗИРАЙ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ“.
Нa посочения по-долу адрес, следва да се изпращат рисунки на тема „Пречиствателни станции за отпадъчни води“ и всякакви интерпретации по темата. Участниците трябва да мислят в мащаб и да си представят как ще изглежда рисунката им,
пресъздадена върху стена. Името на конкурса идва от виждането на фасадата като лист хартия, на който се композира.
Победилите рисунки могат да бъдат копирани върху стени на някои от 16-те пречиствателни станции за отпадъчни води в страната, изградени или рехабилитирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), при съгласие от тяхна страна.

За създаването на творби по темата участниците следва да се информират предварително за функцията на пречиствателната станция за отпадъчни води, за използваните технически средства и технологии, така че водата да се пречиства до постигане на зададени норми, до степен да се включи към речните потоци, без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност.
Също така, участниците трябва да се поинтересуват дали в техния регион има пречиствателна станция, изградена или рехабилитирана с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, за да включат регионален акцент в рисунката.

В конкурса могат да участват ученици от IV до XII клас, включително.

Всеки участник, може да предаде само една рисунка!

Допуска се участие на рисунки, изпълнени с:
   • Акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники.
   • Максималният размер на творбите, НЕ трябва да бъде по-голям от размер А3.
   • Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях самите.

Целият регламент, може да намерите: ТУК

Срокът за изпращане на творбите е от 10 октомври до 1 декември 2022 г.

Рисунките следва да се изпращат на адрес:
София 1000
Ул. „Уилям Гладстон“
N: 67
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“
Министерство на околната среда и водите

Творбите ще бъдат оценявани от специализирано жури.