| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Презентация в XII В клас

Временното преместване на учебния процес от сградата на СГСАГ в УАСГ е истинско предизвикателство пред всички,

но и възможност за по-интензивно общуване между професионалното и висшето образование, създаване на контакти,

докосване до дейността на професионалистите в областта на архитектурата и строителството.

На 9 януари асистент инженер Борислав Инджов изнесе презентация на тема „Монтажни планове“ пред XIIВ клас

в часа по предмета Учебна практика по ВиК на населени места в лабораторията на „Хавле“ в Хидротехническия факултет.

Той запозна учениците с последната част от проекта, важността му за обществото, изискването да извършиш точно,

прецизно и професионално всеки етап, както и да използваш материали, създадени от специалистите в бранша.

Дейността на австрийската компания „Хавле“, основана през 1948 г, е свързана с производството на качествени продукти за водоснабдяване,

за да може всеки клиент да получи най-доброто.

Фокусът на вниманието на фирмата е насочен към питейната вода – най-ценния ресурс в света и основа на живота.

Българските строителни компании използват в своята практика фасонни части (фитинги) и водопроводни арматури

при изграждането на водоснабдителните съоръжения в населените места

и в часовете по практика учениците от специалност „Водно строителство“ осъзнават не само важността на водата като ресурс,

а и своята отговорност към света и неговото бъдеще.

09.01.2024 г.