| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Инициатива на НАП за информиране на абитуриентите за задължението им за плащане на вноските за здравно осигуряване през лятото

Абитуриенти и здравно осигуряване

На вниманието на зрелостниците и техните родители!

Уважаеми зрелостници и родители,
НАП Ви информира за реда и начина ДА НЕ прекъсват здравните осигуровки
на завършилите 12 клас.

Завършихте средното си образование!
Ако не планирате да започнете работа веднага, трябва от началото на юли сами да внасяте здравните си осигуровки.
Това важи и за абитуриентите, които ще бъдат студенти през есента, тъй като в този междинен период не попадат в нито една от двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Какво трябва да направите?
Подавате в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Кога?
Декларацията трябва да подадете до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряванe.

Къде?
В офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК, който ще получите безплатно от офис на Агенцията.

Какъв е размерът на вноските:
Сумата за здравни осигуровки през 2022 г. е 28,40 лв. на месец.

Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец.

Не забравяйте!
За просрочените вноски се начислява законова лихва!

Важно!
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.