| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Занимания по интереси

https://class.mon.bg

За 2021-2022 г.

С хиперлинкове към всеки от тях, отиващи към публикация, за да се добави текстово инфо и някоя и друга снимка впоследствие

 

Клуб “Ботевец”

Клуб “Дебати”

Клуб “Преса и медии”

Клуб  “Deutschklub – “Architektur-Mutter aller Künste“

Клуб “Художествена фотография”

Клуб “Математиката и аз”

Клуб “Дебати”

Клуб “Публицистична фотография”

Клуб „Преса и медии”

Описание: Клуб „Преса и медии” – цели да развие креативното мислене, творческите възможности на участниците, умения за селектиране на информация, за да изградят естетически усет към родния език, да се запознаят със силата и възможностите на пресата и медиите. Чрез посещения на културни мероприятия, дискусии по журналистически теми, създаване на статии, провеждане на интервюта и анкети, запознаване с областите на медийното право, разрешаване на казуси, развиване на репортерски способности, влиянието на рекламата върху аудиторията, срещи с известни журналисти да формират естетически и нравствени критерии.

Изисквания: Изисквания: специфични изисквания : участниците са деветокласници, компютри, принтер място на провеждане : библиотеката в СГСАГ „Христо Ботев”

Клуб “Публицистична фотография”

Описание: Клуб “Публицистична фотография” е базиран на Дигитални умения при обработка на фото изображения. Програмата цели да подпомогне изграждането екипи ученици, които да усвояват технологиите и науката по забавен и интересен начин като работят в дух на екипност. През годината учениците се подготвят и запознават с програми за обработка на Фотоизображения. По етапно се предават заданията. Създадените материали се използват в училищния вестник.

Изисквания:  Базови дигитални умения при обработка на фото изображения. Компютърна зала с не по-малко от 12 броя компютри и инсталирани специфични програми за обработка на Фото изображения. Място на предлагане – компютърна зала в СГСАГ „Христо Ботев“ .

Клуб по немски език “ Deutschklub – “Architektur-Mutter aller Künste

Описание: Описание: Дейността на клуба е насочен към надграждане и упражняване на четирите основни езикови умения на участниците – четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане. Допълнително се развиват и социокултурни компетентности чрез формиране и усъвършенстване на уменията за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни източници за решаване на заложените комуникативни задачи.

Клуб “Математиката и аз”

Описание: Програмата цели да подпомогне затвърждаването на математическите знания чрез прилагането им в решаване на интердисциплинарни задачи. Прилагайки изследователски методи като работят в екип, ще задълбочат научните си знания в областта. Учениците ще разработят реферати и доклади, подпомагащи обучението им по специалните предмети в гимназията. През годината учениците ще се подготвят за предстоящи математически олимпиади и състезания.

Изисквания: Изисквания: Възрастови ограничения за участниците между 16 и 18 години. Място на предлагане – учебна зала

Клуб “Ботевец”

Описание: описание на дейността: Клубът запознава учениците със спецификата на журналистическата професия. Работи се с различни източници на информация с конкретна насоченост – представяне на текущите събития в гимназията. Участниците в клуба събират, обработват, синтезират и обобщават информацията с оглед на конкретна комуникативна задача. Създават публицистични текстове ( статия, информационна бележка, интервю), като по този начин затвърждават уменията си за самостоятелно учене, дигитална компетентност, социална и гражданска компетентност. Развиват уменията си за предпечатна подготовка, подбор и обработка на снимков материал. Съхраняват и развиват традициите в гимназията.

Клуб “Дебати “

Описание: Клубът работи по програма на Асоциация Дебати България, която спазва концепцията на международните състезания по дебати в два формата – „Световни училища“ и „Британски парламентарен“. Програмата цели да подпомогне изграждането на училищни отбори, които да усвояват техниките на дебата и да участват в национални и международни състезания. През годината учениците се подготвят за състезанията, чрез тренировки по дебати на теми свързани с институциите и техните функции, човешките права, политиката, икономиката и екологията. 

Клуб “Художествена фотография”

Клубът дава възможност за обогатяване на визуалната култура, както и усъвършенстване в техническите умения. Подобно на кратък курс по фотография, тук участниците следва да се запознаят със светлината, камерата като инструмент за нейното улавяне, а също и да разграничат изящната от приложната фотография. Примерите с много изображения, фотографии, споменаването на разликите между аналогова и дигитална фотография, дискусиите и беседите, както и индивидуалните задачи са неизменна час от дейността на клуба.

За 2020-2021г.

Клуб „Цветове и форми в озеленяването“

Клуб „Гейминг концепции“

Клуб „Публицистична фотография“

 Клуб „Математиката – лесна и интересна“

Клуб „Dreimal Deutsch“

 Клуб „Ателие за триизмерно проектиране“

 Клуб „Иновативни конструкции“

 Клуб „Дебати“

 Клуб „Преса и медии“

 Клуб „Психология“

Клуб „Математиката и аз“

 Клуб „Ботевец“ 

За 2019-2020 г.

Клуб “Роботика”

Клуб “Дигитални науки ”

Клуб “Ботевец”

Клуб “Цветове и форми в озеленяването”

Клуб “Дигитални технологии в геодезията”

Клуб “Ателие за триизмерно проектиране”

Клуб “Макетиране”

Клуб “Иновативни конструкции”

Клуб “Преса и медии”

Клуб  “Deutsch Plus

Клуб “Компютърни програми в геодезията”

Клуб “Математиката и аз”

Клуб “Дебати”

Клуб “Публицистична фотография”

Клуб “Цветни паркови елементи”

Клуб „Екологията и ние“