| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Документи за записване

Уважаеми родители, 
Документите могат да бъдат попълнени предварително, 
като подписа на тях трябва да бъде положен на място при подаване.

• Свидетелство за завършено Основно образование – оригинал 
• Медицинско свидетелство, в което да бъде отбелязано, че кандидат-гимназистът, има нормално цветоусещане – оригинал