| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Дни на отворените врати 2023 г.

25 – 26 април 2023 г. 

През месец април се проведоха „Дни на отворените врати“ в СГСАГ „Христо Ботев, имащи за цел да популяризират различните специалности, изучавани в гимназията и да информират посетителите за възможностите за професионална реализация след завършване на учебния процес.