| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Дни на отворените врати в СГСАГ “Христо Ботев“

На 26 (вторник) и 27 (сряда) април 2022 година ще се проведат Дни на отворените врати в СГСАГ “Христо Ботев“.

Събитието има за цел да представи обучението по специалности за предстоящата 2022/2023 учебна година.
Предвидени са различни презентации по:
• Транспортно строителство
• Парково строителство
• Водно строителство
• Геодезия
• Биология

Гостите на СГСАГ ще имат възможност да разгледат и специализираните кабинети по:
• Информатика и Информационни технологии
• Работилници по учебни практики
• Ателие по декоративни техники
• Технология на строителството
• Архитектурно проектиране
• Рисуване
• Физика
• Химия

Програмата включва:

  1. 09:30 – 10:30 ч.
    В Музея на училището:
    Среща с ръководството на гимназията и запознаване с компонентите на балообразуването за различните паралелки.

  2. 10:30 – 13:30 ч.
    Представяне на специалностите в СГСАГ, във фоайето на 2-ри етаж.

За допълнителни въпроси, представители на ръководството ще бъдат на разположение до 12:00 часа.