| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

История

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” е открита през 1909 г. Тя е първото и най-авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията и парковото строителство. За над сто годишната ѝ история през нейните класни стаи са минали хиляди млади хора, съградили с любов и професионализъм домовете, пътищата, мостовете, заводите, язовирите на България.

СГСАГ “Христо Ботев” е училище с традиции. Да си ученик в него е привилегия и отговорност. Нашите ученици, заедно със своите учители, се гордеят с миналото на гимназията и приноса ѝ за изграждането на страната ни, но тяхната голяма амбиция е да построят училище на бъдещето. Неговите основи вече са положени. Гимназията участва в образователни програми и проекти по европейските програми.

В основата на представата ни за училище на бъдещето е разбирането, че в него ученикът е най-важен и той трябва да се чувства добре. Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” Ви осигурява тази желана атмосфера на любов и доверие между ученици и учители. Тук ще срещнете обич и внимание към всеки ученик, грижа и отговорност за неговото възпитание и бъдеще. Ако гимназията стане Вашето училище, Вие никога няма да го забравите и винаги ще говорите с уважение и признателност за него.

СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ е първото и най – авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията, парково и водното строителство.

Неговата популярност и значимост непрекъснато нараства, защото професията на строителя е търсена и високо ценена. Училището е основано с царски указ за просвещението от 1909 година като клон на Първа мъжка гимназия, но много скоро след това се обособява като самостоятелно учебно заведение.

Бързо нараства, както броят на учениците му, така и привлекателността му. Първият випуск завършва през учебната 1913/1914 година, като се дипломират общо тридесет техници , двадесет и един строители и девет земемери. Това са и първите строителни кадри, обучени в България. 01.01.1930 година Държавно средно техническо училище Цар Борис III се премества в сегашната си сграда бул. Евлоги Георгиев №34, а от учебната 1944/1945 година носи името на поета революционер Христо Ботев. За 95 годишната си история училището е имало двадесет и един директора!

Първият директор е д-р Герчо Марковски, а директора задържал се най- дълго на поста си е Антон Антонов – 19 години начело на гимназията! 1622 е най-големия брой ученици учили за една учебна година в училището ни, това е учебната 1949-1950 година Единствения път когато са прекратявани учебните занятия в гимназията е през месец декември, далечната 1944 година заради англо-американските бомбардировки над София по време на Втората световна война.

Пропуснатото време е отучено! Музейната експозиция в училището е открита през учебната 1964-1965 година тогава броя на учениците в гимназията е бил 1161-ма. Преподавателският състав на гимназията се състои от висококвалифицирани специалисти-педагози, сред които има научни работници и преподаватели в УАСГ. Голяма част от преподавателите по общообразователните дисциплини са базови учители към СУ Св. Климент Охридски. Гимназията разполага с пет компютърни кабинета, пет работилници за учебна практика, физкултурен салон, библиотека, тенис зала, фитнес.

От 1930 г. Държавно средно техническо училище Цар Борис III се помещава в сегашната си сграда в град софия, бул. Евлоги Георгиев № 34.

От 1944/1945 г. носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев.

Преподавателският състав на гимназията се състои от висококвалифицирани специалисти-педагози, сред които има и научни работници.
Голяма част от преподавателите по общообразователните дисциплини са базови учители към СУ Св. Климент Охридски. 

Част от възпитаниците на гимназията: