| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Стипендии 2023/2024 г.

Месечните стипендии предоставяни от СГСАГ „Христо Ботев“ са:

  1.  За постигнати образователни резултати
  2.  За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  3.  За подпомагане на ученици с трайни увреждания
  4.  За ученици без родители
  5.  За учебната 2023/2024 г. за ученици, приети за обучение по защитените от държавата специалности:
  • Строителство и архитектура – 8 клас
  • Транспортно строителство – 8, 9, 10 и 11 клас
  • Водно строителство – 8, 9, 10

Повече информация относно видовете стипендии и документите за кандидатстване,
може да намерите във вътрешните  правила на СГСАГ:

 

Заявление – Декларация за стипендии: