| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Стипендии 2023/2024 г.


Месечните стипендии предоставяни от СГСАГ „Христо Ботев“ са:

 1.  За постигнати образователни резултати
 2.  За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
 3.  За подпомагане на ученици с трайни увреждания
 4.  За ученици без родители
 5.  За учебната 2023/2024 г. за ученици, приети за обучение по защитените от държавата специалности:
  • Транспортно строителство
  – 8, 9, 10 и 11 клас
  Водно строителство – 8, 9 и 10 клас на професия „Строителен техник“.

Повече информация относно видовете стипендии и документите за кандидатстване,
може да намерите във вътрешните  правила на СГСАГ:

 

Заявление – Декларация за стипендии: