| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Свободно работно място – Служител поддръжка сграда

Пълен работен ден със срок на изпитавене – 6 месеца в полза на работодателя (1 щат)

Изисквания:

   > Образование: средно, средно-специално /професионално/
   > Владеене и познания: MS Office, Интернет и др.


Документи за кандидатстване:

   ➡️  Заявление (свободен текст) за кандидатстване с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за целите на подбора
   ➡️  Автобиография
   ➡️  Копие от документ за образователен ценз или уверение
   ➡️  Други – по лична преценка


Кратко описание на длъжността:

   ➡️ Поддръжка на ВиК, отоплителна и охладителна системи, система за контрол на достъп, материална база
   ➡️ Работa по Европейски и Национални програми
   ➡️  Заместване на отсъстващи колеги
   ➡️  Участие, като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и други изпити


Подаване на документи:

   ➡️  На място в канцеларията на гимназията (намира се в сградата на УАСГ)
   ➡️  По електронна поща: sgcag@sgcag.info
   ➡️  Чрез друг вид поща
   ➡️  С пълномощно

❗️За връзка с канцеларията – 0879 908 715❗️

Срок за кандидатстване: до 15:00 ч. на 12.03.2024 г. (вторник)