| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

СВОБОДНИ МЕСТА В XI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

В изпълнение на чл. 104 (2) на Наредба No10/01.09.2021 г. за организацията на дейностите в училищното образование Ви уведомявам, че в гимназията има свободни места за ученици в XI клас за учебната 2021-2022 г. по следните професии и специалности, считано от 10.09.2021 г.:

  1. В XI клас за учебна 2021-2022 г.

професия: код 582010 Строителен техник

специалност: код 5820101 Строителство и архитектура – 1 място

Английски език – РИЧЕ

  1. В ХI клас за учебна 2021-2022 г.

професия: код 582010 Строителен техник

специалност: код 5820101 Строителство и архитектура – 1 място Немски език

– РИЧЕ

  1. В ХI клас за учебна 2021-2022 г.

професия: код 622010 Техник озеленител

специалност код 6220102 Парково строителство – 1 място, Английски

език РИЧЕ

  1. В ХI клас за учебна 2021-2022 г.

професия: код 341030 Брокер

специалност: код 3410301 Недвижими имоти – 3 места, Английски език –

РИЧЕ;

Leave a Reply