| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Спортни дейности 2023 – 2024 г.

Октомври 2023 г.

⏱️XIV градски шампионат по лека атлетика⏱️

Учениците от гимназията дадоха страхотен старт на спортната година със 2 сребърни и 1 златен медал!  20.10.2023 г., гр. София {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=sky&align=center&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252F761838889287478%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25B2%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA }}

🏀Турнир по баскетбол 3х3🏀

В оспорвано състезание, ученици от 8-10 клас успяха да спечелят II място на Турнир по баскетбол 3х3 27.10.2023 г., гр. София  {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=primary&align=center&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252Fpfbid025x2en71mGnTuTE6PD6ms7AoaFYZZXiKsf4NrMgGYBp2imYCMuq1SrK4nUkD3NivQl%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%7Ctarget%3A_blank }}

🏀Районно първенство по баскетбол🏀

Шампионска титла за юноши 8-10 клас от районно първенство по баскетбол! 20.11.2023 г., гр. София  {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=primary&align=center&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252Fpfbid0A933UZ2bMPDYgLL6Y1wm66ZZZj7Gt5qKWJpjpK9iC7KgMkrzEXSsp92yFZnuARhKl%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%7Ctarget%3A_blank }}

🏐Районно първенство по волейбол🏐

СГСАГ стигна до финалите на районното първенство по волейбол!  С II-то място се сдобиха девойките и юношите 8-10 клас.  23-24.11.2023 г., гр. София  {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=primary&align=left&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252F778629200941780%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%7Ctarget%3A_blank }} И тук ⇓ {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=primary&align=left&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252F785113946959972%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%7Ctarget%3A_blank }}

♟Районно първенство по шахмат♟

СГСАГ „Христо Ботев“ с I-во място за 11-12 клас и II място за 8-10 клас (смесени отбори) 19-20.12.2023 г., гр. София {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+Facebook&color=primary&align=right&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252F795252345946132 }}

🏓Районно първенство по тенис на маса🏓

I-ро място на Районното първенство по тенис на маса за девойки 8-10 клас и II място за юноши 11-12 клас 12.01.2024 г., гр. София  {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=primary&align=right&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252Fpfbid026yhcjWhsxZdHZtciei1ehws1AZ6MWoJKZB9DrazYZ6Ljy5BMqNajwkCKePkJHA76l%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%7Ctarget%3A_blank }} II-ро място на Районното първенство по тенис на маса за юноши 8-10 клас 18.12.2023 г., гр. София  {{ vc_btn: title=%D0%9A%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA&color=primary&align=right&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSGCAGHristoBotev%252Fposts%252F795247562613277%7Ctitle%3A%25D0%259A%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BA%7Ctarget%3A_blank }}