| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

СГСАГ на Младежката научно-приложна сесия 2023

Поредното издание на Младежката-научно приложна сесия, организирана от Университета по архитектура, строителство и геодезия, се състоя на 23 март в Хидротехническия факултет на университета. Преподаватели и ученици от СГСАГ „Христо Ботев“ участваха във форума, за да покажат не само своята отговорност към избраната професия,  а и за да  споделят  решението си за хармонично съществуване между природния и човешкия свят.

Сесията се създава през 80-90 години на миналия век по инициатива на Научно-техническия съюз по водно дело и сп. „Водно дело“, а от 2015 г. се организира от инж. Борислав Инджов в конферентнтата зала на ХТФ традиционно през месец март, за да се обвърже тематично със Световния ден на водата. Събитието не се провеждаше две години заради пандемията от Ковид-19, но тази година отново събра специалисти, студенти и ученици, направили своя отговорен избор за професионално и личностно развитие.

            Ползотворното сътрудничество между професионалното и висшето образование дава видими резултати – това са имената и проектите на преподаватели и ученици от СГСАГ, които категорично заявяват присъствитето си в строителния сектор. В тазгодишното издание на форума участие взеха д-р инж. Фани Маринова, която представи темата „Водата като значим ресурс в античния град и като разрушителна сила в консервационно реставрационните дейности“ и инж. Вероника Василева с темата „Учебната практика по водоснабдяване и канализация на населени места – добър подход за придобиване на практически знания и умения от учениците“. Преподавателите споделиха своя опит, показаха как теоретичните знания се превръщат в практически умения у възпитаниците, а това им позволява им да осмислят значимостта на наученото и полезността му за обществото. Даказаха, че изборът на професия е вътрешна мотивация, резултат от професонализма и всеотдайността, която учениците виждат в своите преподаватели.

Учениците от XII клас специалност „Водно строителство“ представиха своите дипломни разработки:

  • Никол Танева с тема „Влияние на корекциите на реки върху екологичното състояние на заливните речни долини“, с ръководител-консултант д-р инж. Славка Мечкарова
  • Стефан Зашев с тема „Мерки за преодоляване на филтрацията пред тялото на земно-насипни язовирни стени“, с ръководител-консултант д-р инж. Славка Мечкарова
  • Себастиян Димитров с тема „Пречиствателна станция за питейни води на град Стара Загора“, с “, с ръководител-консултант инж. Вероника Василева
  • Александър Сотиров „Пречистване на отпадъчни води от фабрика за преработка на ковано желязо“, разработил своята дипломна тема през учебната 2021-2022 година с ръководител инж. Янко Станчев.

Участниците в младежката научно-приложна сесия получиха свидетелство за участие,  подписано от декана на ХТФ доц. д-р инж. Петър Филков.