| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Кампания „С тениска на бала”, организирана от МОТО ПФОЕ и Столичната организация на БЧК

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13248/04.04.2022 г., кампанията „С тениска на бала”, организирана за осма поредна година  от “МОТО ПФОЕ”
и Столичната организация на БЧК  вече е в ход.

“Мото Пфое” са изработили дизайнерските тениски за 2022 г., на които е изобразена дружелюбна ръка – символ на добрина. На нея младежите могат да пишат, да получават автографи от съученици и учители и така да я съхранят като мил спомен от ученическите години, а дарявайки средства и закупувайки я – да се включат и в благородната кауза да помагат на свои връстници без родители да продължат образованието си.

На сайта https://steniskanabala.bg/ може да се получи информация за кампанията, за начина за заявка  на тениските, както и за регламента на стипендията.