| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клуб “Преса и медии”

Клуб „Преса и медии” цели да развие креативното мислене, творческите възможности на участниците, умението за селектиране на информация, за да изградят естетически усет към родния език, да се запознаят със силата и възможностите на пресата и медиите.

Посещения на културни мероприятия, дискусии по журналистически теми, създаване на статии, провеждане на интервюта и анкети, запознаване с областите на медийното право, решаване на казуси, развиване на репортерски способности, влиянието на рекламата върху аудиторията, срещи с известни журналисти ще формират естетически и нравствени критерии.

Цели на обучението:

Познава значението на журналистиката. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от
   различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача.

Познава значението на понятието „репортерство”

Познаване и различаване на методите за създаване на статия

Познаване и различаване на понятието „публицистика”

Познаване и различаване на понятието „пресжурналистика”

Познаване и разпознаване на понятието „международна пресжурналистика”

Коледния дух в коридорите на СГСАГ

Алманах на СГСАГ – 2023 г.

Книга 2 – Значими български хидроинженери (2021 – 2022 г.)

Книга 1 – Извънредно строителство ( 2019 – 2020 г.)