| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Посещение на Университетска ботаническа градина – София

На 6 януари 2024 г, учениците от клуб „Запознай се със София“ посетиха Университетската ботаническа градина
към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Университетски Ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Консорциума на Европейските Ботаническите градини (EBGC), Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участва със своите колекции в обмена на семена Index Seminum с ботанически градини от цял свят.

Университетска Ботаническа градина – София е създадена през 1892 г. от първия български професор по ботаника д-р Стефан Георгиев (1859 – 1900). На откриването на Ботаническата градина е засаден дъб (Quercus robur L.), в чийто корени цар Фердинанд І поставя златна пара. Днес дъбът със своите могъщи ствол и корона дарява прохладна сянка, напомняйки за просторните дъбрави, покривали някога Софийското поле.

Източник: https://www.ubg-bg.com/info-ubg-sofia.html

06.01.2024 г., Университетска ботаническа градина – София