| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Гора на СГСАГ”

Post_Gora23_Pokana


“Бъдещето градим с воля и вдъхновение”

Запазваме традицията! Ние продължаваме да творим, да се трудим, да доказваме, че можем и ще успеем.
За пореден път сме готови да положим основата на нов живот и да го видим как расте.
Ние, учениците от СГСАГ, ще създадем заедно: “Гора на СГСАГ” – Випуск 2023. И защото дърветата са тези,
които ни дават живот и продължават да живеят и след нас – те всъщност са живите паметници на нашия живот!

Елате с нас на 11 май 2023г. от 14:00 часа да създадем заедно “Гора на СГСАГ”.
Южен парк 2 част до детска площадка “Замъкът на крал Артур”. (Зад Парк център София)

Допълнителна информация: