110 години традиция и професионализъм

Новини

ПЛАН – ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Класиране за попълване на незаетите места във връзка с писмо с изходящ номер 0522-520/08.09.2020г. на МОН относно разрешаване на броя на местата по държавен план-прием в 8ми клас за учебната 2020/2021г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

График на дневна форма на обучение

Ръководство за работа с електронен дневник shkolo.bg

Свободни места за ученици в 9ти клас

Класиране за свободните места на 4ти етап

Заявление за свободни места за прием след 7ми клас

ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ за 2020/2021г.

Попълване на свободните места след трети етап на класиране

Втори етап на класиране - важна информация

Справка за максимален и минимален бал за прием в VIII клас по специалности за втори етап на класиране за учебна 2020/2021 г.

Първи етап на класиране - важна информация

Уважаеми родители и ученици, може да записвате учениците в СГСАГ "Христо Ботев" от 13.07(13:30ч.) до 16.07(18:00ч.)

Справка за максимален и минимален бал за прием в VIII клас по специалности за първи етап на класиране за учебна 2020/2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В Х КЛАС ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2020Г.

Гората на СГСАГ "Христо Ботев"

Протокол от класиране на кандидатите за обявеното свободно място за секретар

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ ГИМНАЗИСТИ

Указания за приемането на ученици след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Заповед за промяна на датите на държавните зрелостни изпити

Декларация за здравно осигуряване за учениците навършили 18 години

СЪОБЩЕНИЕ за огледи във връзка с програмата "Региони в растеж"

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ В СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

Заявления за държавни квалификационни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Указания дистанционно обучение

Заповед за неучебни дни

Заповед относно необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID - 19 и на други вирусни заболявания