| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

” Публицистична фотография “

Клуб “Публицистична фотография” – е съчетание между публицистичен текст и фотозаснемане, както и дигиталната обработка на статията.

Същност-публицистичните текстове са предназначени за сферата на масовата информация и се отличават с многообразие на езиковите средства. Основни жанрове: репортаж, интервю, очерк, статия, памфлет, фейлетон.

Фотодокументалистика и репортажна фотография това е основния дял в класическата фотография, включващ всички похвати, които се използват в акцентните фотографски приложни области, свързани с конвенционално заснемане (т.е. в неекстремна, или специфична среда, каквато е подводната /аква/ или въздушната /аеро/ фотография). Фотодокументалната фотография включва както художествено заснети моменти от събития, така и детайлни и/или отчетливи моменти от статични или динамични обекти и лица.

Предпечатната подготовка е процес, при който се извършва обработка на дадено печатно издание (книга, списание, вестник, плакат, каталог и тн.) преди неговото тиражиране (отпечатване) в печатница. При предпечатната подготовка се изготвя електронен макет на полиграфското издание с използване на настолни компютърни издателски системи. Осъществяването на предпечатната подготовка изисква познаване на целия процес по издаването на даденото печатно издание, сериозно познаване на необходимите компютърни програми и сериозни познания по полиграфия. Представлява процес, в който се събират в едно текст и графика и се извеждат на електронна печатна форма.

Задачите поставени пред учениците е с помощта на придобитите дигитални умения да изготвят различни проекти и материали предназначени за електронно разпространение.

Основната цел на клуба, е изготвянето на:

     Дигитално издание на вестник “Ботевец”

      ❯ Рекламни материали за представяне на гимназията на различни мероприятия

      Покани и плакати за различни училищни дейности

Коледният дух