| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национално Външно Оценяване

ДАТИ за провеждане на националното външно оценяване за X клас, както следва:

– Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа

– Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа

– Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

➡️ Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09:00 часа

– за ниво А2, начало 09:30 часа

– за ниво А1, начало 10:00 часа

➡️ Компонент „Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

➡️ Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14:30 часа


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО

➡️ Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 07.06.2024 г.

➡️ Оценяване на изпитните работи от НВО – 13-21.06.2024 г.

➡️ Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2024 г.