| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Държавни Изпити по Теория и Практика на Професията

Специалност:
“Строителство и Архитектура”
Професия: “Строителен Техник”

Специалност:
“Транспортно Строителство”
Професия: “Строителен Техник”

Специалност:
“Геодезия”
Професия: “Геодезист”

Специалност:
“Парково Строителство и Озеленяване”
Професия: “Техник – Озеленител”

Специалност:
“Водно Строителство”
Професия: “Строителен Техник”

Специалност:
“Недвижими Имоти”
Професия: “Брокер”