| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Държавни зрелостни изпити

Заявления за допускане до ДЗИ и ЗДИППК се подават до 17.02.2023 г. в канцеларията.