| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)
и Гаранционен фонд (ГФ) организират информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“

Кампанията стартира на 13.11.2023 г. и чрез предоставяне на практическа информация и съвети се цели повишаване на информираността по темата, и да се стимулира отговорността сред ползвателите на този вид превозни средства,
които най-често са млади хора.

В кампанията се акцентира върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутер. На тази база са разработени следните информационни материали, които биха могли да се ползват при провеждане на занимания с ученици по темата: