| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Посещение на „Dream Space STEАM” център

На 20.01.2023г., група ученици от 10. клас посетиха Dream Space STEAM център,
създаден от Майкрософт България и Телелинк Бизнес Сървисис.

В рамките на три часа всеки ученик имаше възможност да се докосне до решаване на глобален проблем – устойчивост на сградите при земетресения. 

Участниците сформираха екипи, които определиха на случаен принцип с роли и задачи.

Всеки отбор имаше задача да създаде контролна кула отговаряща на конкретни условия като конструкция.

Алармиращата система за земетресението програмираха с Micro:bit контролери, а устойчивостта на кулите
изпитаха с робот Sphero.

Всеки участва активно в STEAM  преживяването, което беше учене базирано на научни изследвания в дух на уважение,
почтеност и отговорност.