| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

„Дни на Роботиката ’24“

Дни на Роботиката е традиционна инициатива на клуба по Роботика към Технически универистет – София, която се провежда всяка година
с цел да се насърчи и мотивира развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите.

Инициативата включва изложение с технологични разработки, работилници и състезания,
които са ориентирани към студенти,
ученици и хора с интереси в техническите сфери.

Новото в тазгодишното издание на Дни на Роботиката е неговата тематика, която е „ROBO ROYALE“ .
В рамките на състезателния ден ще бъдат връчени специални награди на няколко робота,
които имат максимално доближаващ дизайн до тематиката на изданието.


В тазгодишната надпревара ще се приемат проекти в 8 категории: 


Следене на линия

Следенето на линия е дисциплина, в която автономен робот се движи по трасе, представляващо черна линия на бял фон, като следва контура на линията. Победител е този, който измине трасето за най-кратко време. Всеки състезател разполага с три опита.


Мини сумо

Мини сумо е дисциплина, в която участват два автономни робота. Те се поставят на тепих, който представлява черен кръг с бял контур, който роботите могат лесно да разпознават. Целта на всеки робот е да изтласка съперника си от тепиха и да остане последен на терена. Роботът трябва да започне да се движи при получен старт сигнал от съдията.


Рали състезание – автономни

Роборали е дисциплина, в която автономен робот се движи по затворено трасе с препятствия. Победител е този, който пръв събере 5 точки за най-кратко време. На полето едновременно могат да се пуснат до 4 робота.На полето едновременно могат да се пуснат до 4 робота.


3D лабиринт

3D Лабиринт е дисциплина, в която автономен робот тръгва от входа на лабиринта и трябва да намери изхода, като излезе от него. Лабиринтът е изграден от стени с множество кръстовища, като има само един вход и един изход. Победител е роботът, успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време. Роботите имат право на три последователни опита, като се взема най-краткото от трите постигнати времена.LEGO Следене на линия

LEGO Следенето на линия е дисциплина, в която автономен LEGO робот се опитва да финишира по трасе, представляващо черна линия на бял фон. Победител е този, който измине две обиколки на трасето за най-кратко време.


LEGO Мини сумо

LEGO Мини сумо е дисциплина, в която участват два автономни LEGO робота. Те се поставят на тепих, който представлява черен кръг с бял контур, който роботите могат лесно да разпознават. Целта на всеки робот е да изтласка съперника си от тепиха и да остане последен на терена. Роботът трябва да започне да се движи при получен старт сигнал от съдията.


Рали състезание – управляеми

Роборали е дисциплина, в която робот с дистанционно управление се движи по затворено трасе с препятствия. Победител е този, който пръв събере 5 точки за най-кратко време.


Иновативни решения

В категория иновативни решения се допускат участници с лични разработки, проекти, софтуери или StartUp идеи. Основно изискване към тях е да имат технологични решения. Оценяването на проектите в тази дисциплина се извършва от компетентно жури по зададени критерии.


ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ:

➡️ Младша възрастова група (от 11 до 18 години);
➡️ Старша възрастова група (от 19 до 33 години);

Допуска се участие и с групови разработки, като максимален брой участници в един екип могат да бъдат до 3-ма участника .
*Ако в даден екип има един или повече участници, които са на/над 19 год., автоматично проектът попада в старшата възрастова група!

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА:

➡️ Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО!
➡️ В състезанието могат участват участници от 11 до 33 годишна възраст.
➡️ Участник/Екип може да участва в повече от една категория.
➡️ Всеки един проект в състезанито трябва да отговаря на поставения регламент за определената категория, в която участва.
➡️ Разрешено е участието с повече от една разработка.
➡️ Във всяка категория ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, като се очакват и допълнителни награди.
➡️ За всеки проект ще бъде осигурена маса по време на състезанието.
➡️ Всеки робот от категориите – Следене на линия, Мини сумо, 3D Лабиринт, Рали състезание и LEGO роботика ще преминат през технически преглед
       в деня на състезанието.
➡️ Цялото състезание е напълно ПРИСЪСТВЕНО в 12-ти учебен блок на ТУ-София!
➡️ Участниците, които се класират на първите три места в отделните състезателни категории ще имат предимство при кандидатстване в
       специалност “АИУТ” във факултета по Автоматика при ТУ-София за учебната 2024/25!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Всеки проект в състезанието трябва да се регистрира в системата (РЕГИСТРАЦИЯ), като регистрацията ще бъде отворена от 20 октомври 2023 г. до 20 април 2024 г. След успешно регистриране, проектът автоматичночно получава системен номер, с който ще бъде представляван по време на състеанието!