| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

„Ден без загинали на пътя“

 На 20.09.2023 г. в седмицата посветена на Безопасността на пътя в в СГСАГ „Христо Ботев“ отбелязахме „Ден без загинали на пътя“ с мото:

„Остани жив! Пази живота!“

Всеки ден средно по 70 души загиват по пътищата в Европа. Целта на инициативата е чрез всички средства за комуникация да се популяризира в най-висока степен и сред максимален брой хора идеята за НУЛА загинали при пътнотранспортни произшествия поне за един ден. Освен това отново обръщаме внимание на учениците за важността от безопасното придвиждане и следването на правилата по пътя, защото човешкия живот е БЕЗЦЕНЕН!