| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Спагети Инженеринг

Международно състезание за креативни умения
на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Международното състезание за креативни умения “Спагети Инженеринг”, е създадено по инициатива на  катедра
Строителство на сгради и съоръжения” на  Архитектурния факултет при ВСУ „Черноризец Храбър”.

Целта му е да събере на едно място ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия от страната, студенти на ВСУ „Черноризец Храбър” и сродни университети от Украйна, Македония и др., както и професионалисти от строителния бранш за създаването на уникални строителни конструкции от спагети, като провокира тяхната креативност и едновременно с това развива интереса им към професията на строителя.

Нашето училище, бе представено от два отбора: “Power Rangers” и класиралите се на почетното трето място “Болонезе СГСАГ”.
Техен ръководител бе инж. Вероника Василева.

Отбор “Power Rangers” :
• Дария Гологанова
• Йоана Георгиева
• Димитър Мандински
Консултант: Антонио Никилов
(Студент – 3ти курс “ССС” във ВСУ “Черноризец Храбър”)

Представяне на проекта:

Отбор “Болонезе СГСАГ” :
• Божидар Василев
• Мирослав Глушков
• Стефан Маринов
Консултант: Атлан Билял
(Студент – 3ти курс “ССС” във ВСУ “Черноризец Храбър”)

Представяне на проекта:

Награждаване: