| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Контакти

Email: sgcag@sgcag.info

За връзка със стипендии: stipendii@sgcag.info

За връзка с изпращане на снимки за контрол на достъп: photo@sgcag.info

За връзка с отсъствия: otsustvia@sgcag.info

За връзка с европейски проекти: project@sgcag.info

Длъжностно лице по защита на личните данни
в СГСАГ “Христо Ботев” :

   Снежана Иванова
   Email: dpo@responsaprevent.bg
   Тел: 0885 103173

Адрес

Временен адрес: бул. „Христо Смирненски“ №1 (УАСГ)
Пощенски код: 1164
Канцелария: 0879 908 715

Transport