| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клубове

Клуб
“Ботевец”

Гласът на младите журналисти Училищният вестник „Ботевец“ се стреми да направи нашите ученици: • Свободолюбиви • Горди българи • С ясно заявена гражданска позиция • Умело боравещи със словото • Достойни наследници на Ботев ➤ Какво правят младите журналисти?   ❯ Работят с различни източници на информация с конкретна насоченост за представяне на текущите събития [...]

Клуб
“Преса и медии”

Клуб „Преса и медии" цели да развие креативното мислене, творческите възможности на участниците, умението за селектиране на информация, за да изградят естетически усет към родния език, да се запознаят със силата и възможностите на пресата и медиите. Посещения на културни мероприятия, дискусии по журналистически теми, създаване на статии, провеждане на интервюта и анкети, запознаване с [...]

Клуб
“Паркова фауна”

Целта на клуба по "Паркова фауна" е да запознае учениците от специалност  с основните видове птици и бозайници, които обитават парковите територии. В този клуб учениците получават познания за систематиката, морфологията, биологията и екологията на птиците и бозайниците, които се срещат в парковете. Изяснява се тяхното значение и роля за тези територии. Акцентът пада върху [...]

“Архитектурата – Майка на всички изкуства”

Клуб „Архитектурата – майка на всички изкуства“/“Architektur – Mutter aller Künste” има за цел да запознае участниците с терминологията на немския език, характеризираща основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство, градоустройство и строителство. Изяснява се съдържанието на понятието „архитектура“ и се усвоява спецификата на архитектурната терминология. Опознават се на немски език характеристиките на най-известните архитектурни [...]

“Зидарии”

Дейността на клуб „Зидарии“ е практическа направа на тухлени зидарии. Основните цели на клуб „Зидарии“ са: Разширяване на знанията с помощта на лекции, беседи, обяснения и демонстрации Разширяване на уменията придобити по време на обучението по специалността Практическата подготовка дава възможност на обучаваните ученици, да придобият реален опит.

“Облицовки”

Имаме удоволствието да ви представим нашия клуб по облицовки, където децата учат уменията на лепене на плочки. Това е вълнуващо приключение, което не само развива техническите умения на децата, но и ги въвлича във фантазията на създаването и дизайна. Какво предлагаме: Практически уроци: Нашият курс се фокусира върху практическите умения. Децата ще имат възможност да [...]

“Иновативни конструкции в строителството”

Клуб „Иновативни конструкции в строителството“ подготвя креативните умения на учениците, чрез създаване на строителни конструкции от необичайни материали и прилагане на иновативни конструкции. Цели на клуб „Иновативни конструкции в строителството“: Учениците развиват творчески умения и умения за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт представян накрая на учебната година Да се сформира [...]

Клуб “Лека атлетика и кондиционна подготовка”

Клубът по “Лека атлетика и кондиционна подготовка” цели да запознае децата с основите на бягането и неговите ползи. Мобилността на тялото и най-вече удоволствието от спортуването.  Нашите занимания благоприятстват сърдечно-съдовата система, подпомагат координацията, фината моторика и повлияват положително на самочувствието на децата. Работата в екип сплотява и изгражда социални умения, чувство за отговорност и сътрудничество. [...]

„Ние говорим с удоволствие немски“

Клуб „Ние говорим с удоволствие немски“/“Wir sprechen gern Deutsch” има за цел надграждане и упражняване на четирите основни езикови умения на участниците – четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане. Дейностите в него са съобразени с нивото и насоките на обучението по ОПП немски език в 10. клас с разширено изучаване на езика. [...]

” Публицистична фотография “

Клуб "Публицистична фотография" – е съчетание между публицистичен текст и фотозаснемане, както и дигиталната обработка на статията. Същност-публицистичните текстове са предназначени за сферата на масовата информация и се отличават с многообразие на езиковите средства. Основни жанрове: репортаж, интервю, очерк, статия, памфлет, фейлетон. Фотодокументалистика и репортажна фотография това е основния дял в класическата фотография, включващ всички [...]

“Литература и родолюбие”

Клуб „Литература и родолюбие“ запознава учениците със спецификата на българските традиции и обичаи, интерпретирани и в литературата, изкуството, театъра. Дейностите в него са съобразени със спецификата на обучението по предмета Български език и литература – допълване, развиване и надграждане на знания, умения и компетентности, свързани със системата на съвременния български книжовен език. Развиване на социокултурни [...]

“Екология”

Клуб „Екология“ цели да стимулира интереса на учениците към науката. Идеята е да се създадат условия за изграждане на креативно мислене на учениците и изграждане на отбори, който да се конкурират в разработване на проекти свързани с опазване на околната среда. Цели на клуб „Екология“: Учениците развират креативното си мислене и умения за работа в [...]

“Декоративни покрития”

Дейността на клуб „Декоративни покрития“ е практическа направа на декоративни пана. Обучението е предвидено да се извършва в строителните работилници на СГСАГ „Христо Ботев“ и на реални строителни обекти, съгласно учебната програма. Цели на клуба: Да разширят знанията и уменията си придобити по време на обучението си по специалността Създаване на екип от ученици от [...]

“Кинематограф”

Клуб „Кинематограф“ разкрива особеностите на седмото изкуство, а именно киното. Тази нова медия предоставя възможности за изразяване, съвсем достъпни в сегашно време и тук образите далеч не губят своята същност и изразителност, но дори придобиват още едно измерение - време. Участниците имат възможността да обогатят своите познания в сферата на киното, да опознаят неговата история [...]

“Рисуване и пространство”

Клуб „Рисуване и пространство“ събира в себе си основните елементи на общуването чрез образ, предоставяйки обобщено едни от най-значимите особености в изобразяването или по друг начин казано, придаване образ на иначе невидимите ни идеи. Тук участниците имат възможността да обогатят своите теоретични познания в сферата на рисуването, но също и да се усъвършенстват практически. Опознаването [...]

“Добродетели”

Клуб по психология „Добродетели“ е създаден, тъй като учениците имат интерес към разширяване на психологическата си култура. Практическите психологически знания и компетентности са необходими на учениците за израстването им като пълноценни и отговорни граждани, умеещи да отстояват своите права. В клуба се работи по метода „Връстници помагат на връстници” (peer counseling). Подходът не обучава професионалисти, [...]

“Запознай се със София”

Илюстрация: Богдан Йонков - таралеж .ко Клубът по интереси “Запознай се със София“ е предназначен за ученици със засилен интерес към географията и към изучаването на историческото минало и настояще на родния град и столица на България. Чрез него те разширяват своите познания, развиват интерес към проблемите на града и тяхното разрешаване. Клубът предоставя възможност [...]

“Математика”

Математиката има много лица, може да се открие под всякаква форма в нашето ежедневие. Що се отнася до нейната приложимост, откриваме я в почти всички части на живота. Архитектите я използват, за да строят сгради, търговците – да продават стоките и услугите си, технолозите – да развиват и предоставят различни нови технологии, научните работници от [...]