| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клубове

Клуб
“Ботевец”

Гласът на младите журналисти Училищният вестник „Ботевец“ се стреми да направи нашите ученици: • Свободолюбиви • Горди българи • С ясно заявена гражданска позиция • Умело боравещи със словото • Достойни наследници на Ботев ➤ Какво правят младите журналисти?   ❯ Работят с различни източници на информация с конкретна насоченост за представяне на текущите събития [...]

Клуб
“Преса и медии”

Клуб „Преса и медии" цели да развие креативното мислене, творческите възможности на участниците, умението за селектиране на информация, за да изградят естетически усет към родния език, да се запознаят със силата и възможностите на пресата и медиите. Посещения на културни мероприятия, дискусии по журналистически теми, създаване на статии, провеждане на интервюта и анкети, запознаване с [...]

Клуб
“Паркова фауна”

Целта на клуба по "Паркова фауна" е да запознае учениците от специалност  с основните видове птици и бозайници, които обитават парковите територии. В този клуб учениците получават познания за систематиката, морфологията, биологията и екологията на птиците и бозайниците, които се срещат в парковете. Изяснява се тяхното значение и роля за тези територии. Акцентът пада върху [...]

“Архитектурата – Майка на всички изкуства”

Клуб „Архитектурата – майка на всички изкуства“/“Architektur – Mutter aller Künste” има за цел да запознае участниците с терминологията на немския език, характеризираща основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство, градоустройство и строителство. Изяснява се съдържанието на понятието „архитектура“ и се усвоява спецификата на архитектурната терминология. Опознават се на немски език характеристиките на най-известните архитектурни [...]

“Зидарии”

Дейността на клуб „Зидарии“ е практическа направа на тухлени зидарии. Основните цели на клуб „Зидарии“ са: Разширяване на знанията с помощта на лекции, беседи, обяснения и демонстрации Разширяване на уменията придобити по време на обучението по специалността Практическата подготовка дава възможност на обучаваните ученици, да придобият реален опит. Представители на клуб „Зидарии" взеха участие в [...]

“Облицовки”

Имаме удоволствието да ви представим нашия клуб по облицовки, където децата учат уменията на лепене на плочки. Това е вълнуващо приключение, което не само развива техническите умения на децата, но и ги въвлича във фантазията на създаването и дизайна. Какво предлагаме: Практически уроци: Нашият курс се фокусира върху практическите умения. Децата ще имат възможност да [...]

“Иновативни конструкции в строителството”

Клуб „Иновативни конструкции в строителството“ подготвя креативните умения на учениците, чрез създаване на строителни конструкции от необичайни материали и прилагане на иновативни конструкции. Цели на клуб „Иновативни конструкции в строителството“: Учениците развиват творчески умения и умения за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт представян накрая на учебната година Да се сформира [...]

Клуб “Лека атлетика и кондиционна подготовка”

Клубът по “Лека атлетика и кондиционна подготовка” цели да запознае децата с основите на бягането и неговите ползи. Мобилността на тялото и най-вече удоволствието от спортуването.  Нашите занимания благоприятстват сърдечно-съдовата система, подпомагат координацията, фината моторика и повлияват положително на самочувствието на децата. Работата в екип сплотява и изгражда социални умения, чувство за отговорност и сътрудничество. [...]

„Ние говорим с удоволствие немски“

Клуб „Ние говорим с удоволствие немски“/“Wir sprechen gern Deutsch” има за цел надграждане и упражняване на четирите основни езикови умения на участниците – четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане. Дейностите в него са съобразени с нивото и насоките на обучението по ОПП немски език в 10. клас с разширено изучаване на езика. [...]

” Публицистична фотография “

Клуб "Публицистична фотография" – е съчетание между публицистичен текст и фотозаснемане, както и дигиталната обработка на статията. Същност-публицистичните текстове са предназначени за сферата на масовата информация и се отличават с многообразие на езиковите средства. Основни жанрове: репортаж, интервю, очерк, статия, памфлет, фейлетон. Фотодокументалистика и репортажна фотография това е основния дял в класическата фотография, включващ всички [...]

“Литература и родолюбие”

Клуб „Литература и родолюбие“ запознава учениците със спецификата на българските традиции и обичаи, интерпретирани и в литературата, изкуството, театъра. Дейностите в него са съобразени със спецификата на обучението по предмета Български език и литература – допълване, развиване и надграждане на знания, умения и компетентности, свързани със системата на съвременния български книжовен език. Развиване на социокултурни [...]

“Екология”

Клуб „Екология“ цели да стимулира интереса на учениците към науката. Идеята е да се създадат условия за изграждане на креативно мислене на учениците и изграждане на отбори, който да се конкурират в разработване на проекти свързани с опазване на околната среда. Цели на клуб „Екология“: Учениците развират креативното си мислене и умения за работа в [...]

“Декоративни покрития”

Дейността на клуб „Декоративни покрития“ е практическа направа на декоративни пана. Обучението е предвидено да се извършва в строителните работилници на СГСАГ „Христо Ботев“ и на реални строителни обекти, съгласно учебната програма. Цели на клуба: Да разширят знанията и уменията си придобити по време на обучението си по специалността Създаване на екип от ученици от [...]

“Кинематограф”

Клуб „Кинематограф“ разкрива особеностите на седмото изкуство, а именно киното. Тази нова медия предоставя възможности за изразяване, съвсем достъпни в сегашно време и тук образите далеч не губят своята същност и изразителност, но дори придобиват още едно измерение - време. Участниците имат възможността да обогатят своите познания в сферата на киното, да опознаят неговата история [...]

“Рисуване и пространство”

Клуб „Рисуване и пространство“ събира в себе си основните елементи на общуването чрез образ, предоставяйки обобщено едни от най-значимите особености в изобразяването или по друг начин казано, придаване образ на иначе невидимите ни идеи. Тук участниците имат възможността да обогатят своите теоретични познания в сферата на рисуването, но също и да се усъвършенстват практически. Опознаването [...]

“Добродетели”

Клуб по психология „Добродетели“ е създаден, тъй като учениците имат интерес към разширяване на психологическата си култура. Практическите психологически знания и компетентности са необходими на учениците за израстването им като пълноценни и отговорни граждани, умеещи да отстояват своите права. В клуба се работи по метода „Връстници помагат на връстници” (peer counseling). Подходът не обучава професионалисти, [...]

“Запознай се със София”

Илюстрация: Богдан Йонков - таралеж .ко Клубът по интереси “Запознай се със София“ е предназначен за ученици със засилен интерес към географията и към изучаването на историческото минало и настояще на родния град и столица на България. Чрез него те разширяват своите познания, развиват интерес към проблемите на града и тяхното разрешаване. Клубът предоставя възможност [...]

“Математика”

Математиката има много лица, може да се открие под всякаква форма в нашето ежедневие. Що се отнася до нейната приложимост, откриваме я в почти всички части на живота. Архитектите я използват, за да строят сгради, търговците – да продават стоките и услугите си, технолозите – да развиват и предоставят различни нови технологии, научните работници от [...]