| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Рисуване и пространство”

Клуб „Рисуване и пространство“ събира в себе си основните елементи на общуването чрез образ, предоставяйки обобщено едни от най-значимите особености в изобразяването или по друг начин казано, придаване образ на иначе невидимите ни идеи.

Тук участниците имат възможността да обогатят своите теоретични познания в сферата на рисуването, но също и да се усъвършенстват практически. Опознаването на перспективните принципи, както и техническите възможности, които програмата предлага, дават възможност за развиване пространственото мислене и максимално правилно изразяване в областта на визуалния език.

Редом с практическите занимания тук се намесва и история на изкуството със значими автори не само в областта на класическото изящно изкуство, но и на архитектурата. Това допринася значимо не само за развиване на техническите умения, но и придобиване чувство на естетика и вкус.

Цели на клуб „Рисуване и пространство“:

  • Запознаване с рисуването като инструмент
  • Развиване на уменията за ползване на различни графични материали, както и 3D програми
  • Подобряване пространственото мислене и уменията за композиция
  • Придобиване на умения не само за индивидуална, но и за екипна работа