| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клуб „Патриот”

Клуб „ПАТРИОТ“ е създаден с цел насочване на учениците към повече движение,
запознаване с природата,
нейната същност, опазване, поддържане,
както и с историята на различни забележителности.

Клубът дава възможност за обогатяване на културатав обществото, както и усъвършенстване в техническите умения. Учи ни на самоконтрол и уважение.

Практическите занимания служат за опознаване на околната среда, издръжливост, търпение и сплотеност на учениците.

Цел:

   ❯ Запознаване с природата

   ❯ Развиване на уменията за познаване на различни видове растения и билки

   ❯ Подобряване пространственото мислене и ориентиране в обстановката

   ❯ Придобиване на умения не само за индивидуална, но и за екипна работа

   ❯ Насаждане на интерес в областта на туризма, местната история и проучвания