| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Кинематограф”

Клуб „Кинематограф“ разкрива особеностите на седмото изкуство, а именно киното. Тази нова медия предоставя възможности за изразяване, съвсем достъпни в сегашно време и тук образите далеч не губят своята същност и изразителност, но дори придобиват още едно измерение – време.

Участниците имат възможността да обогатят своите познания в сферата на киното, да опознаят неговата история и похвати, но също и да се усъвършенстват практически. Възможностите, които програмата предлага, дават шанс за развиване на мисленето в образи и то подвижни, като по този начин разширява речниковия състав на образния език.

Освен теоретичните познания и разглеждането на различни примери от киното, което непременно разширява визуалната култура, тук се намесват и множество практически експерименти със заснемане на късометражни филми, спомагащи за усвояването на нови визуални изразни средства.

Цели на клуб „Кинематограф“:

  • Запознаване с киното като изкуство
  • Развиване умения за създаване на видео
  • Придобиване умения за композиция и мислене в наратив
  • Придобиване умения не само за индивидуална, но и за екипна работа