| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Иновативни конструкции в строителството”

Клуб „Иновативни конструкции в строителството“ подготвя креативните умения на учениците, чрез създаване на строителни конструкции от необичайни материали и прилагане на иновативни конструкции.

Цели на клуб „Иновативни конструкции в строителството“:

  • Учениците развиват творчески умения и умения за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт представян накрая на учебната година
  • Да се сформира отбор, който да работи в екип и стриктно да спазва поставените срокове за изпълнение на задачите
  • Да се обучат учениците да конструират сгради и съоръжения, с които да решават поставени задачи или проблеми в съвременния свят
  • Учениците усвояват материали подпомагани от ментора и са в състояние самостоятелно да се ориентират в поставената задача или проект
  • Да се създават умения за планиране, провеждане и споделяне на изградени сгради и съоръжения при разработката на проектите
  • Изграждане на проекти от учениците води до съчетаването на физическия и учебния свят като придобиват по-задълбочено разбиране за процеса на проектиране и строителство на сгради и съоръжения
  • Учениците се подготвят за нов начин на комуникация в съвременното общество


IX издание на “Varna Spaghetti Engineering” 

Клуб „Иновативни конструкции в строителството“ взе участие в IX издание на Националното състезание за креативни умения “Varna Spaghetti Engineering” на 18-19 ноември във Варненския свободен университет.  

СГСАГ „Христо Ботев“ по традиция участва в инициативата като беше представена от два отбора – „Тройка белот“ и „Липстик“. 

Победител в състезанието стана отбор „Бумеранг“ от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково. 

Участниците от отбор „Тройка белот“ спечелиха наградата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Варна и възможност да учат във Варненския свободен университет без приемен изпит.  

Всички участници в състезанието, както и техните консултанти получиха грамоти за участие.