| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

“Екология”

Клуб „Екология“ цели да стимулира интереса на учениците към науката. Идеята е да се създадат условия за изграждане на креативно мислене на учениците и изграждане на отбори, който да се конкурират в разработване на проекти свързани с опазване на околната среда.

Цели на клуб „Екология“:

  • Учениците развират креативното си мислене и умения за работа в екип по конкретен казус
  • Да се сформира отбор, който да работи в екип и стриктно да спазва поставените срокове за изпълнение на задачите
  • Учениците усвояват материала подпомагани от ментора/ръководителя на клуба/ и са в състояние самостоятелно да се ориентират във обстановката
  • Да се създадат умения за планиране, провеждане и споделяне на изследванията при разработката на проектите
  • Учениците се подготвят за нов начин на комуникация в съвременното общество

През изминалата 2022-2023 г. учениците в клуба се включиха още в първият национален дигитален конкурс по екология, рециклиране и кръгова икономика чрез проект „Живей в кръговрата“.

Учениците в клуба активно се включиха в изготвянето на проект за екологично селище.

В клуб „Екология“ учениците се чувстват щастливи, защото там те са свободни да творят, да развиват своята фантазия и умения, да споделят и да се изявяват.