| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

ХXVI Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Фондация „Еврика“ обявява 26-тото издание на конкурса „Комосът – настояще и бъдеще на човечеството“. 
Той се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в
Националния Календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката и през настоящата учебна година.


В конкурса могат да участват ученици от 8 до 19 години в следните направления:

💡 Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 19 години)
Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите:

➩ физика на Космоса
➩ астрофизика
➩ химия
➩ биология
➩ медицина и др.

🚀 Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 19 години)

💻 Графични произведения, създадени с помощта на компютър (за ученици от 10 до 19 години)

➩ рисунки
➩ компютърни игри
➩ анимации
➩ уеб-базирани творби и други

📖 Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 19 години) – разработките да са напечатани

🎨 Рисунки на тема „Човекът и космосът“ (за ученици от 8 до 19 години) – рисунките са във формат А3 или А4


Конкурсът е само задочен в направленията:
➩ графични произведения, създадени с помощта на компютър;
➩ модели и макети на космически обекти;
➩ рисунки;
➩ литературни творби;

В раздела за научни и технически идеи се прави селекция от журито и до защита в заключителния етап се допускат до 5 участника във всяка група.
Командировките на участниците в защитата са за сметка на организаторите. След защитата се прави окончателно класиране на конкурсните работи.
Резултатите във всичките направления на конкурса ще бъдат обявени на официалния сайт на Фондация „Еврика“ ( www.evrika.org ) през месец юли 2024 г.

Официалното награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе в Деня на народните будители – 1 ноември.


Участниците изпращат своите разработки до 24 май 2024 г. на адрес:
София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Конкурсните работи се придружават от формуляр на участника по образец и декларация за личните данни от участник, или родител на участник.

Подробна информация за наградите в конкурса, можете да видите в регламента. ⬇️