| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

ХХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“

МОН, Национален дворец на децата, РУО – гр. Бургас,
Община Сунгурларе
и ЦПЛР – ОДК Сунгурларе

ОБЯВЯВАТ

ХХ НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН” – 2023г.

Izlojba

  Цели

Да се съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
Да се подпомага развитието на детското творчество и въображение.
Възможност за децата и учениците да развихрят фантазията си, да създадат и реализират лични проекти

     в областта на изобразителното и декоративно-приложни изкуства.

Да насърчава развитието на вече открити таланти и да се подпомага тяхното усъвършенстване.


  Условия за участие

Конкурсът се провежда ежегодно.
В конкурса могат да участват деца и учениици от ПГ до XII клас.
Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови груnи:
      ❱ I гpyna: ПГ – IV клас (6 – 10г.)
      ❱ II гpyna: V – VIII клас (11 – 14г.)
      ❱ III група: IX – XII клас (15 – 18г.)


  Тематичен обхват

Обреди и ритуали свързани с отбелязването нa „Свети Трифон Зарезан” от различни краища на България.
Митове и предания, свързани с плодородието, виното и винопроизводството.

  Жанров обхват

Всички участници могат да включат с до две произведения в предпочитано от тях направление – изящно или приложно.
Рисунките трябва да са:
На картон
Размер – 35/50 см.
Техника по избор


Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

Трите имена на участника (възраст, клас)
Училище; ЦПЛР, ОДК, школа, клуб и np. – точен адрес на институцията
Телефон и email за връзка
Име на ръководителя /ако има такъв/


Срокове:

Краен срок за получаване на конкурсните материали: 31 януари 2023г. (важи датата на пощенското клеймо)
Обявяване на резултатите: до 10 февруари 2023г. на сайта на Община Сунгурларе.


Адрес за изпращане, контакт и допълнителна информация:

гр. Сунгурларе – п. к. 8470
обл. Бургас; ул. ,,Георги Димитров” № 6
ЦПЛР-ОДК Сунгурларе
ЗА КОНКУРСА „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

За контакт и ннформация:

Телефон: 05571 /55 49
0878 680 102 – ДИАНА ГУРЕВА
Email: odksungurlare@abv.bg