| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Фотоизложба „КАК…“

Учениците от СГСАГ посетиха Фотоизложба „КАК…“.
Изложбата е посветена на Европейската година на уменията – 2023 г. и отразява посещенията на ученици от седем професионални гимназии в
Бургас, София, Русе, Благоевград, Велико Търново, Габрово и Карлово на инфраструктурни обекти,
изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”.

📷 Клуб „Публицистична фотография“