| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“УАСГ” и средните училища по архитектура, строителство и геодезия поставиха началото на учредяване на образователно сдружение

Основите на образователен клъстер (сдружение) между Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и средните училища по архитектура, строителство и геодезия в страната бяха поставени на работна среща на ректорското ръководство на университета с директори и заместник-директори на средните професионални училища в страната, съобщиха от висшето учебно заведение. 

Срещата е открита от ректора на “УАСГ”, проф. д-р инж. Иван Марков. Присъствали са всички зам.-ректори на университета; председателят на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) инж. Марин Гергов; инж. Златка Иванова, старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН, както и директори и зам.-директори на професионалните училища по архитектура, строителство и геодезия от София, Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Перник, Ямбол, Сливен и Хасково, разказват от УАСГ.

Целта на бъдещия образователен клъстер е да бъде в помощ в процеса на обучение на средни и висши кадри за отрасъл „Строителство“.

“УАСГ” вече предоставя достъп на учениците от СГСАГ „Христо Ботев“ до библиотеката си и до специализираните си лаборатории, където се провеждат часове на учениците по редица дисциплини. В рамките на новосъздадения клъстер ще се осигури и онлайн достъп до библиотечния фонд на университета за учениците от други градове.