| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Търсим учител по математика

1 щат, на пълен норматив с изпитателен срок от 6 месеца в полза на работодателя

Изисквания:

  ➡️ Математика – магистър, бакалавър или студент последна година


 Владеене и познания:

  ➡️ Компютърна грамотност, Ms Office и др.


Документи за кандидатстване:

   ➡️  Заявление (свободен текст) за кандидатстване с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за
           целите на подбора
   ➡️  Автобиография
   ➡️  Копие от документ за образователен ценз или уверение
   ➡️  Копие на документ за квалификация „учител“
   ➡️  Други – по лична преценка


Кратко описание на длъжността:

   ➡️  Обучение на ученици от 8. до 12. класове по  математика
   ➡️  Заместване на отсъстващи колеги
   ➡️  Работа по Европейски и Национални програми
   ➡️  Участие, като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и други изпити;


Подаване на документи:

   ➡️  На място в канцеларията на гимназията (намира се в сградата на УАСГ)
   ➡️  По електронна поща: sgcag@sgcag.info
   ➡️  Чрез друг вид поща
   ➡️  С пълномощно

❗️За връзка с канцеларията – 0879 908 715❗️
  Срок за кандидатстване: до 15:00 ч. на 05.07.2024 г. (петък)