| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ- ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ПРОФЕСИЯ „БРОКЕР“ – 1 ЩАТ, ПО ЗАМЕСТВАНЕ