| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година

В Х клас за учебна 2023-2024 г.
Професия: код 582010 Строителен техник
Специалност: код 5820101 Строителство и архитектура – 1 място, Немски език – РИЧЕ

Минимален бал за паралелката съгласно държавен план прием за учебната 2021-2022 г  – 418,00 т.

В ХІ клас за учебна 2023-2024 г.
Професия: код 341030 Брокер
Специалност: код 3410301 Недвижими имоти 2 места, Английски език – РИЧЕ

Минимален бал за паралелката съгласно държавен план прием за учебната 2020-2021 г  – 330,25 т.

В ХI клас за учебна 2023-2024 г.
Професия: код 622010 Техник озеленител
Специалност код 6220102 Парково строителство – 1 място, Английски език РИЧЕ

Минимален бал за паралелката съгласно държавен план прием за учебната 2020-2021 г  – 335,25 т.