| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Световен ден на философията

През ноември стартира „Седмицата на философията“, а Световният ден на философията тази година отбелязахме на 17 ноември.

Активно участие в различни дейности взеха ученици от 8.д, 10.е и 10.ж клас.

Представени бяха множество проекти, тематични разработки, работа по групи и решаване на логически задачи в 10-те класове и философски дебати, обсъждане на общественозначими каузи и инициативи в 11-те класове.