| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Родителска среща – 29.09.2022г.

Уважаеми родители,

На 29.09.2022г. (четвъртък), от 18:30 часа,
ще се проведе родителска среща за следните класове:

IX-ти класове:

ІХА клас – зала 311
ІХБ
клас – зала 301
ІХВ
клас – зала 303
ІХГ
клас – зала 302
ІХД
 клас – зала 305
ІХЕ
 клас – зала 107
ІХЖ
 клас – зала 310

X-ти класове:

ХД клас – зала 304
ХЕ
 клас – зала 306
ХЖ
 клас – зала 308

XII-ти класове:

ХІІА клас – зала 407
 ХІІБ клас – зала 406
 ХІІВ клас – зала 401
 ХІІГ клас – зала 106
 ХІІД клас – зала 412
 ХІІЕ клас – зала 402
 ХІІЖ клас – зала 405