| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Родителска среща – 13.12.2022 г. и 15.12.2022 г.

Уважаеми родители,

На 13.12.2022 г. (вторник) от 18:30 часа

и на 15.12.2022 г. (четвъртък) от 18:30 часа

ще се проведе родителска среща за следните класове:


На 13.12.2022 г. :


VIII A – зала 311

VIII Б – зала 306

VIII В – зала 303

VIII Г – зала 301

VIII Д – зала 106

VIII Е – зала 107

VIII Ж – зала 308

На 15.12.2022 г. :


IX A – зала 311

IX Б – зала 301

IX В – зала 303

IX Г – зала 302

IX Д – зала 305

IX Е – зала 107

IX Ж – зала 310

На 13.12.2022 г. :


X А – зала 305

X Б – зала 406

X В – зала 310

X Г – зала 302


На 15.12.2022 г. :


X Д – зала 304

X Е – зала 306

X Ж – зала 308

На 13.12.2022 г. :


XI А – зала 304

XI Б – зала 405

XI В – зала 401

XI Г – зала 407

XI Д – зала 412

XI Е – зала 402

XI Ж – зала 414

На 15.12.2022 г. :


XII A – зала 407

XII Б – зала 406

XII В – зала 401

XII Г – зала 405

XII Д – зала 412

XII Е – зала 402

XII Ж – зала 106