| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Протокол за класиране на свободните места в IX клас

Протокола за класиране на свободните места за специалности „Водно строителство“ и „Парково строителство и озеленяване“,
може да видите: ТУК