| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Посещение на Суперкомпютър Хемус

На 23.04.2024 ученици от девети клас при Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ посетиха инфраструктурния комплекс с най-съвременни технологии за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания на територията на БАН.

Новият български суперкомпютър Хемус е част от комплекса, който включва система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения и средства за дигитализация. Суперкомпютърът ще подпомогне работата на стотици български учени, които да бъдат конкурентноспособни на своите колеги от чужбина в използването на мащабна високопроизводителна техника
в областта  на  математиката, информатиката, медицината, химия и др.

С близо 100 000 ядра и производителност над 3 PetaFlops (със скорост над 3 х 1015 операции с плаваща запетая в секунда),
с
уперкомпютърът Хемус дава възможност за извършване на мащабни научни изследвания в области като
изкуствен интелект,климатология, биоинформатика, лекарствен дизайн, широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси,
моделиране на динамични процеси в индустрията и високопроизводителен анализ на големи данни.

Системата за съхранение на данни дава възможност за съхранение и обработка на близо 6,72 ПетаБайта данни в съответствие с принципите FAIR, т,е, данни, които отговарят на принципите за намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторна употреба. Изградени са 7 високопроизводителни сървърни системи с графични ускорители и специализиран софтуер, свързани със суперкомпютъра и дейта центъра, за обработка и визуализация на данни, разработка и тестване на приложения.

Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ разполага с преносими системи за лазерно сканиране, комбинирана система за динамични изпитания и система за индустриална рентгенова компютърна томография с възможност за in situ изследвания. Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ утвърждава позицията на България като регионален лидер в областта на информатиката и ИКТ.

Повече може да прочетете на сайта на проекта-  http://ict.acad.bg/?page_id=162

23.04.2024 г., Суперкомпютър Хемус, БАН