| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Посещение на Национален политехнически музей

Учениците от 10 Ж клас имаха удоволствието да посетят Националният политехнически музей,
който съхранява развитието натехниката, науката и технологиите,
оказали влияние върху живота на хората за последните два века.
В музея са изложени над 1000 експоната, свързани с механиката, изчислителна и съобщителна техника, фото и кинотехника и други.

09.01.2024 г.